18. 11. 2019  14:54 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh orovnávacieho nástroja brúsneho kotúča v brúske na otvory
Názov témy anglicky: Design of a dressing tool for grinding wheel in the internal grinding machine
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marcela Bučányová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra výrobných zariadení a systémov - UVTE MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marcela Bučányová, PhD.
Abstrakt: 1. Charakteristika procesu brúsenia na segmente P21 v podniku Schaeffler Skalica 2. Analýza súčasného stavu orovnávacích nástrojov používaných v procese brúsenia 3. Návrh orovnávacieho nástroja pre daný proces brúsenia 4. Technicko – ekonomické zhodnotenieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.