18. 11. 2019  9:35 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh skúšobného zariadenia pre hydraulické komponenty
Názov témy anglicky: Deisgn of testing device for hydraulic components
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Hajdu, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Štefan Hajdu, PhD.
Abstrakt: 1. Teoretické základy pre stavbu hydraulických zariadení 2. Metodika návrhu hydraulických obvodov a testovanie hydraulických prvkov 3. Návrh a realizácia zariadenia na testovanie hydraulických komponentov 4. Testovanie a nastavovanie vybraných hydraulických prvkov na navrhnutom zariadeníObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.