6. 6. 2020  18:14 Norbert
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Hotel vyššieho štandardu
Názov témy anglicky: Hotel of a higher level standard
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Pôjde o hotel s reštauráciou a seminárnymi / konferenčnými miestnosťami, nachádzajúci sa v lokalite neďaleko Trenčína. Práca bude obsahovať: - Vypracovanú vybranú časť realizačného projektu, resp. zásadné časti projektu pre vydanie stavebného povolenia, - Stavebno-fyzikálne posúdenie viacerých konštrukčných variant z hľadiska potreby energie na vykurovanie a chladenie a z hľadiska očakávanej kvality vnútorného prostredia, - Posúdenie detailov z tepelno-technického hľadiska.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.