21. 11. 2019  23:12 Elvíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Telesný tep a jeho využitie v inteligentných zariadeniach
Název tématu anglicky: Hearth rate in inteligent devices
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Abstrakt: Pulz patrí medzi najnákladnejšie prejavy života všetkých ľudí. Je ovplyvňovaný naším zdravotným stavom, fyzickou vyčerpanosťou, ale aj aktuálnou náladou. V dnešnej dobe existuje množstvo aplikácií využitia telesného tepu na športové aktivity, na meranie spánku a podobne. Telesný tep však môže byť využitý na celkovú stimuláciu organizmu alebo na ovládanie inteligentných zariadení. Cieľom tejto diplomovej práce je preskúmať možnosti využitia telesného tepu na rôzne interakcie s používateľom a zariadeniami, ktoré využíva. Následne navrhnúť mobilnú Android aplikáciu, ktorá zo senzora dostupného na trhu získa telesný tep užívateľa a umožní mu využívať navrhnuté riešenia aplikácie. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku vplyvu organizmu na telesný tep a analyzujte možnosti jeho stimulácie pomocou rôznych externých vplyvov (hudba, fyzická aktivita a pod.). 2. Analyzujte súčasný stav využitia telesného tepu v inteligentných zariadeniach a v prostredí IoT. 3. Navrhnite možné využitia aplikácie telesného tepu pomocou mobilnej aplikácie a senzoru telesného tepu s praktickým využitím pre používateľa. Navrhnite prípadné hardvérové riešenie jednotlivých aplikácií. 4. Implementujte navrhnuté riešenie vo forme Android mobilnej aplikácie a zrealizujte navrhnuté hardvérové riešenia. Aplikácia nech pracuje so zvoleným, na trhu dostupným snímačom telesného tepu. Systém by mal umožniť používateľovi jednoduché ovládanie navrhnutého riešenia využitia telesného tepu. 5. Otestujte navrhnuté riešenie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.