Dec 9, 2019   4:26 p.m. Izabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Telesný tep a jeho využitie v inteligentných zariadeniach
Title of topic in English: Hearth rate in inteligent devices
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Summary: Pulz patrí medzi najnákladnejšie prejavy života všetkých ľudí. Je ovplyvňovaný naším zdravotným stavom, fyzickou vyčerpanosťou, ale aj aktuálnou náladou. V dnešnej dobe existuje množstvo aplikácií využitia telesného tepu na športové aktivity, na meranie spánku a podobne. Telesný tep však môže byť využitý na celkovú stimuláciu organizmu alebo na ovládanie inteligentných zariadení. Cieľom tejto diplomovej práce je preskúmať možnosti využitia telesného tepu na rôzne interakcie s používateľom a zariadeniami, ktoré využíva. Následne navrhnúť mobilnú Android aplikáciu, ktorá zo senzora dostupného na trhu získa telesný tep užívateľa a umožní mu využívať navrhnuté riešenia aplikácie. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku vplyvu organizmu na telesný tep a analyzujte možnosti jeho stimulácie pomocou rôznych externých vplyvov (hudba, fyzická aktivita a pod.). 2. Analyzujte súčasný stav využitia telesného tepu v inteligentných zariadeniach a v prostredí IoT. 3. Navrhnite možné využitia aplikácie telesného tepu pomocou mobilnej aplikácie a senzoru telesného tepu s praktickým využitím pre používateľa. Navrhnite prípadné hardvérové riešenie jednotlivých aplikácií. 4. Implementujte navrhnuté riešenie vo forme Android mobilnej aplikácie a zrealizujte navrhnuté hardvérové riešenia. Aplikácia nech pracuje so zvoleným, na trhu dostupným snímačom telesného tepu. Systém by mal umožniť používateľovi jednoduché ovládanie navrhnutého riešenia využitia telesného tepu. 5. Otestujte navrhnuté riešenie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-API Applied InformaticsI-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.