10. 12. 2019  1:23 Radúz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Navrhnutie, vyprojektovanie a naprogramovanie systému merania a
Názov témy anglicky: Navrhnutie, vyprojektovanie a naprogramovanie systému merania a
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Németh, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Németh, PhD.
Abstrakt: Úlohou je navrhnúť a vyprojektovať systém merania a regulácie pre jedno poschodie administratívnej budovy. Kancelárie budú vybavené ovládačom a vykurovaním/chladením pomocou fancoilov. Použitý riadiaci systém je DCU control system platform firmy PROSYSTEMY. Ďalej treba naprogramovať riadiaci algoritmus ako aj navrhnúť a naprogramovať vizualizáciu systému.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.