Nov 14, 2019   10:00 p.m. Irma
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Charakterizácia metabolitov z huby Trichoderma
Title of topic in English: Metabolite Characterisation From the Fungus Trichoderma
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kaliňák, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Michal Kaliňák, PhD.
Summary: Huba Trichoderma je známa produkciou hydroláz, podporou rastu rastlín aj ako biopesticíd, či svojou svetlom indukovanou konidiáciou. Pomocou NMR spektroskopie sa v spektrách podarilo identifikovať a kvantifikovať približne 50 metabolitov, no ďalšie zostávajú stále neidentifikované. Táto práca má za cieľ zvýšiť počet identifikovaných zlúčenín, a to buď použitím rôznych metód NMR spektroskopie alebo použitím separačných techník a klasickou štruktúrnou analýzou. Lepšia znalosť metabolického zloženia by tak mohla v budúcnosti pomôcť rozvíjať popísané vlastnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.