21. 11. 2019  22:39 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Multifunkčná architektúra
Názov témy anglicky: Multifunctional Architecture
Stav témy: schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
Abstrakt: Zadaním diplomovej práce je navrhnúť najlepší multifunkčný objekt.Ide o spoločný projekt mesta Mladá Boleslav a firmy Škoda Auto a.s., ako pre zamestnancov škodovky tak aj pre obyvateľov mesta. Cieľom projektu je vytvorenie tvorivého uvoľneného prostredia, ktoré umožní neformálne pracovné stretávania rôznych skupín ľudí (o rôznych počtoch v skupinách), ktorých záujmom je prísť na nové riešenia a inovatívne nápady, či už v profesnom, spoločenskom, politickom alebo umeleckom živote v rámci mesta, firmy alebo spoločných projektov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.