11. 12. 2019  11:53 Hilda
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Riešenie diferenciálnych rovníc numerickými metódami, aplikácia v C# alebo Jave
Název tématu anglicky: Solution of differential equations by numerical methods, application in C # or Java.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Mgr. Vladimír Liška, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Mgr. Vladimír Liška, PhD.
Abstrakt: Aplikácia naprogramovaná v C# alebo Jave, ktorá slúži na numerické riešenie diferenciálnych rovníc, Eulerova metóda, Runge-Kutta metódy...Porovnanie takto získaného riešenia s analytickým riešením prípadne s riešením získaným pomocou MATLABU.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.