13. 11. 2019  8:43 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyhole
Názov témy anglicky: Modeling and numerical simulation of laser welding processes in keyhole mode
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Abstrakt: 1. Fyzikálne princípy a využitie procesov zvárania elektrónovým lúčom. 2. Prehľad matematických modelov na numerickú simuláciu procesov zvárania laserom v režime keyhole. 3. Simulačný model pre analýzu procesu zvárania vysokopevnej ocele elektrónovým lúčom a jeho verifikácia. 4. Numerická simulácia a analýza teplotných a napäťovo-deformačných polí v procese zvárania s využitím programového systému ANSYS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.