18. 1. 2020  2:05 Bohdana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riešenie určitého integrálu numerickými metódami, aplikácia v C# alebo Jave
Názov témy anglicky: Solution of a definite integral by numerical methods, application in C # or Java
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Vladimír Liška, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Vladimír Liška, PhD.
Abstrakt: Aplikácia naprogramovaná v C# alebo Jave, ktorá slúži na numerické riešenie určitého integrálu, lichobežníková metóda, Simpsonova metóda...Porovnanie takto získaného riešenia s analytickým riešením prípadne s riešením získaným pomocou MATLABU.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.