14. 11. 2019  7:54 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Predikcia porušovania materiálov v procesoch indukčného kalenia s využitím numerickej simulácie
Názov témy anglicky: Prediction of material failure in induction hardening processes using numerical simulation
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Abstrakt: 1. Základné princípy a využitie indukčných ohrevov v procesoch tepelného spracovania. 2. Stručný prehľad prístupov k matematickému modelovaniu elektromagnetických, teplotných a napäťovo-deformačných polí. 3. Simulačný model indukčného kalenia tvarovo zložitej súčiastky. 4. Analýza vplyvu vybraných parametrov indukčného ohrevu na rozloženie teplôt a napätí v súčiastke v priebehu indukčného kalenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.