Summary of topics offered - Institute of Production Technologies (MTF)Help


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Predikcia porušovania materiálov v procesoch indukčného kalenia s využitím numerickej simulácie
Title of topic in English:
Prediction of material failure in induction hardening processes using numerical simulation
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department:
Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Summary:
1. Základné princípy a využitie indukčných ohrevov v procesoch tepelného spracovania. 2. Stručný prehľad prístupov k matematickému modelovaniu elektromagnetických, teplotných a napäťovo-deformačných polí. 3. Simulačný model indukčného kalenia tvarovo zložitej súčiastky. 4. Analýza vplyvu vybraných parametrov indukčného ohrevu na rozloženie teplôt a napätí v súčiastke v priebehu indukčného kalenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PPN Computer-Aided Design and Production

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.