15. 12. 2019  19:57 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza rozmerovej stability súčiastok z práškových zmesí v procese tepelného spracovania
Názov témy anglicky: Analysis of dimensional stability of components made of powder mixtures during the heat treatment
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Abstrakt: 1. Technologický postup indukčného kalenia výliskov z práškových zmesí na báze železa. 2. Základy matematického modelovania a numerickej simulácie procesov indukčného kalenia. 3. Simulačný model pre analýzu teplotných a napäťovo-deformačných polí v procese tepelného spracovania výliskov. 4. Numerická simulácia a analýza rozmerovej stability výliskov v procese ich tepelného spracovania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.