20. 11. 2019  5:23 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Názov témy anglicky: Analysis of stress-strain states on film-substrate interface using numerical simulation
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Abstrakt: 1. Prehľad technológií povlakovania a ich využitia v praxi. 2. Teoretické základy modelovania a numerickej simulácie napäťovo-deformačných polí. 3. Simulačný model na analýzu napäťovo-deformačných polí na rozhraní povlak-substrát. 4. Numerická simulácia a analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát pri vybraných spôsoboch zaťaženia.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.