8. 12. 2019  14:24 Marína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Robotický uchopovač určený na manipuláciu s vekom prevodovky
Názov témy anglicky: Robotic gripper for manipulation with the gearbox cover
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martina Kusá, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martina Kusá, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude konštrukčné riešenie uchopovacieho efektora robota určeného na manipuláciu s vekom prevodovky vo firme Robotec, s.r.o. v rámci robotizovaného pracoviska. Úvod 1 Prehľad problematiky koncových efektorov pre sledovanú oblasť 2 Opis pracoviska pre ktoré bude daný efektor navrhnutý 3 Konštrukčný návrh efektora, technická dokumentácia 4 Zhodnotenie navrhnutého riešenie efektora a robotizovaného pracoviska Záver Téma je riešená v spolupráci s firmou Robotec, s.r.o, a bude vypísaná pre študenta Bc. Róberta BoďuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.