28. 5. 2020  10:45 Viliam
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Aplikácia pre výstupnú kontrolu produktov
Názov témy anglicky:
X
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Peter Střelec
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Práca pre študenta Voštinára.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.