12. 11. 2019  9:53 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a implementácia virtuálnej učebnej pomôcky pre potreby predmetu programovateľné logické automaty (PLA)
Názov témy anglicky: Design and implementation of teaching equipment used for the needs of the programmable logic automata (PLA) subject.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslava Fačková
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Miroslava Fačková
Abstrakt: 1. Analyzujte možnosti využitia zvoleného modelu v rámci výučby predmetu PLA. 2. Realizujte pracovisko a vykonajte dokumentované testovanie. 3. K zhotovenému systému vypracujte používateľskú príručku. 4. K pracovisku vypracujte vzorové príklady a navrhnite úlohy na riešenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.