14. 12. 2019  0:16 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Prestup liečiv a drog z pôdy do poľnohospodárskych rastlín
Název tématu anglicky: Transfer of pharmaceuticals and drugs from soil to agricultural plants
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca sa zameriava na možný prestup vybraný druhov mikropolutantov z pôdy do rastlín (najmä poľnohospodárskych). Študent v práci bude realizovať podrobnú rešerš popisujúcu dominantné zdroje liečiv a drog pre životné prostredie a zúčastní sa na analytických postupoch, ktoré sa používajú pri detekcii mikropolutantov z rôznych druhov vzoriek získaných zo životného prostredia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.