Jul 7, 2020   1:18 a.m. Oliver
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Prestup liečiv a drog z pôdy do poľnohospodárskych rastlín
Title of topic in English:
Transfer of pharmaceuticals and drugs from soil to agricultural plants
State of topic:
approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Summary:
Bakalárska práca sa zameriava na možný prestup vybraný druhov mikropolutantov z pôdy do rastlín (najmä poľnohospodárskych). Študent v práci bude realizovať podrobnú rešerš popisujúcu dominantné zdroje liečiv a drog pre životné prostredie a zúčastní sa na analytických postupoch, ktoré sa používajú pri detekcii mikropolutantov z rôznych druhov vzoriek získaných zo životného prostredia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.