8. 12. 2019  11:11 Marína
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Bioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Název tématu anglicky: Bioplastics - a possible source of micro and nanoplasts ?
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude podrobne popísať problematiku environmentálneho dopadu rôznych skupín bioplastov. Následne sa bude študent venovať správaniu sa vybraných druhov bioplastov v procese kompostovania (klasický a elektrický kompostér), najmä ich možnej fragmentácii a rozpadu na mikro či až nanoplast. Taktiež sa študent bude venovať aj správaniu sa bioplastov v prostredí morskej či sladkej vody. Analýza vzoriek bude realizovaná pomocou mikroskopovacích techník, Ramanovej a FT-IČ spektrometrie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.