25. 1. 2020  3:57 Gejza
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Monitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôd
Název tématu anglicky: Monitoring of drug consumption at music festivals through wastewater analysis
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: Monitoring spotreby drog na hudobných festivaloch je dominantne realizovaný najmä pomocou dotazníkov. V predkladanej práci sa študent bude zameriavať na možnosť využitia odpadových vôd ako zdroja informácií popisujúcich výskyt a spotrebu legálnych a ilegálnych typov drog. Taktiež bude študent pomocou štatistických programov popisovať aj možnosť súvisu preferovanej hudby na festivale a dominantných drogy. Analýza odpadovej vody bude realizovaná pomocou LC-MS/MS metodiky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.