Dec 9, 2019   9:48 p.m. Izabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Monitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôd
Title of topic in English: Monitoring of drug consumption at music festivals through wastewater analysis
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Summary: Monitoring spotreby drog na hudobných festivaloch je dominantne realizovaný najmä pomocou dotazníkov. V predkladanej práci sa študent bude zameriavať na možnosť využitia odpadových vôd ako zdroja informácií popisujúcich výskyt a spotrebu legálnych a ilegálnych typov drog. Taktiež bude študent pomocou štatistických programov popisovať aj možnosť súvisu preferovanej hudby na festivale a dominantných drogy. Analýza odpadovej vody bude realizovaná pomocou LC-MS/MS metodiky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.