21. 1. 2020  5:45 Vincent
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Monitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôd
Názov témy anglicky: Monitoring of drug consumption at music festivals through wastewater analysis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: Monitoring spotreby drog na hudobných festivaloch je dominantne realizovaný najmä pomocou dotazníkov. V predkladanej práci sa študent bude zameriavať na možnosť využitia odpadových vôd ako zdroja informácií popisujúcich výskyt a spotrebu legálnych a ilegálnych typov drog. Taktiež bude študent pomocou štatistických programov popisovať aj možnosť súvisu preferovanej hudby na festivale a dominantných drogy. Analýza odpadovej vody bude realizovaná pomocou LC-MS/MS metodiky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.