24. 9. 2020  7:00 Ľuboš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Výskyt liečiv a drog v povrchových vodách Slovenska
Název tématu anglicky:
Occurrence of pharmaceuticals and drugs in surface waters of Slovakia
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca sa zameriava na výskyt vybraných mikropolutantov v povrchových vodách Slovenska. Práca bude zameraná najmä na skupiny ilegálnych drog, liečiv ako sú antibiotiká, psychoaktívne liečivá a liečivá používané na kardiovaskulárne ochorenia. Pomocou LC-MS/MS analýzy budú monitorované najmä rieky Váh, Dunaj, Nitra a Hron.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.