Dec 10, 2019   4:51 p.m. Radúz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Epigenetické mechanizmy pri adaptácii buniek ľudského kostrového svalu na cvičenie.
Title of topic in English: Epigenetic mechanisms involved in human sceletal muscle adaptation on physical activity.
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Summary: Mnohé klinické a bunkové štúdie ukázali, že pravidelná fyzická aktivita prispieva k prevencii mnohých chronických ochorení. Regulácia energetického metabolizmu na úrovni buniek kostrového svalu by mohla byť integrujúcim mechanizmom adaptačnej odpovede organizmu na cvičenie a epigenetická regulácia prostriedkom jako tuto zmenu dosiahnut. Primárne bunky ľudského kostrového svalu, ktoré pri práci využíváme si zachovávajú aj podmienach kultury (in vivo) niektoré metabolické charakteristiky darcu, a epigeneticky su u nich fixované aj metabolické zmeny, navodené pravidelnýcm cvičením (tréningom) darcu. K epigenetickým mechanizmom patria okrem metylácie DNA ikonových modigfikácií aj procesz regulované malými nekodujúcimi úsekmi RNA tzv. mikroRNA. Hlavnou úlohou miRNA je regulácia génovej expresie na post-transkripčnej úrovni. MiRNA exprimované prevažne alebo výlučne vo svale sú označované ako myomiRs a sú důležitými regulátormi mnohých procesov spojených s proliferáciou, diferenciáciou a smrťou svalovej bunky. Svalovo specifické mikro RNA (MyomiRs) sú asociované tiež s hzpetrofickým rastom a rastom a regeneráciou svalu při poškodení a jednoznečne zohrávajú úlohu pri adaptácii svalových buniek na pravidelnú fyzickú aktivitu (mening). Syntéza a transport miRNA na miesto ich posobenia sú spojené so vznikom membránových struktur uvoľnovaných z mnohých buiek nášho tela vrátane svalových buniek, ktoré voláme exozómy. Exozómy sú zapojené do bunkovej a tkanivovej komunikácie prostredníctvom a okrem miRNa obsahujú aj iné signálne biologicky aktívne molekuly. Bunky ľudského kostrového svalu od darcov so specifickým metabolickým fenotypom preto predstavujú jedinečný systém na štúdium epigenetických mechanizmov tréningom indukovaných zmien v bunkách kostrového svalu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.