Jan 28, 2020   10:59 p.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biotechnology (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vývoj imobilizovaných biokatalyzátorov pre Baeyer-Villigerovej biooxidácie
Title of topic in English: Development of immobilized biocatalysts for Baeyer-Villiger biooxidation
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marek Bučko, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Marek Bučko, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je vývoj imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze viabilných rekombinantných mikroorganizmov pre produkciu prekurzorov bioaktívnych látok. Budú využité bunky s nadprodukovanými enzýmami Baeyer-Villigerovými monooxygenázami. Bunky budú stabilizované imobilizáciou v hydrogélových časticiach s cieľom ďalšieho vylepšenia ich funkčných a biokatalytických vlastností.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.