28. 1. 2020  8:57 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vývoj imobilizovaných biokatalyzátorov pre Baeyer-Villigerovej biooxidácie
Názov témy anglicky: Development of immobilized biocatalysts for Baeyer-Villiger biooxidation
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marek Bučko, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marek Bučko, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je vývoj imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze viabilných rekombinantných mikroorganizmov pre produkciu prekurzorov bioaktívnych látok. Budú využité bunky s nadprodukovanými enzýmami Baeyer-Villigerovými monooxygenázami. Bunky budú stabilizované imobilizáciou v hydrogélových časticiach s cieľom ďalšieho vylepšenia ich funkčných a biokatalytických vlastností.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOT biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.