Dec 12, 2019   12:38 p.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Informačný systém pre správu premietania na spárovaných zariadeniach
Title of topic in English: Information system for streaming management on paired devices
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Képešiová
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Képešiová
Summary: Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie informačného portálu, pomocou ktorého bude používateľ schopný spravovať spárované zariadenia. Spárované zariadenia budu slúžiť na premietanie záznamov. Úlohy: 1. Naštudujte si metódy komunikácie a online vysielania, štrukturalizovania informačného systému a integrácie databázových systémov. 2. Na základe analýzy vhodne navrhnite vhodný informačný systém. 3. Vybrané riešenie implementujte a otestujte. 4. Spracujte používateľskú dokumentáciu k návrhu riešenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.