13. 11. 2019  19:29 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Penzión a reštaurácia Zborov
Názov témy anglicky: Pension and restaurant Zborov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude navrhnúť štúdiu penziónu v lokalite na východe Slovenska v obci Zborov. Novonavrhnutý objekt bude slúžiť ako prepojenie centra obce s hradom Zborov. Neskôr budú vybrané výkresy rozpracované do štádia projektu pre stavebné povolenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.