22. 11. 2019  19:35 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie virtuálnej reality pri tvorbe inštruktážnych video návodov
Názov témy anglicky: Using Virtual Reality to Create Instructional Video Guidelines
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Abstrakt: Virtuálna realita a jej modifikácie, ako rozšírená a zmiešaná realita postupne prenikajú z oblasti zábavy aj do techniky. Jednou z možností využitia tejto informačnej technológie je aj tvorba inštruktážnych video návodov pre odborné školenia obsluhujúceho personálu strojov a zariadení. Výhodou je možnosť oboznámiť školiaceho s fungovaním a obsluhou stroja resp. pracoviska mimo reálneho fyzického prostredia a pred samotným školením na konkrétnom zariadení a tým skrátiť čas zaškolenia, ako aj možnosť automatizácie procesu školenia. Cieľom práce je analyzovať možnosti využitia virtuálnej reality v oblasti záujmu a vytvoriť inštruktážne video fungovania konkrétneho pracoviska s využitím 3D modelovania vybraných komponentov a animácie, ako aj návrh riešenia s využitím virtuálnej reality.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.