9. 12. 2019  9:37 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Generátor normalizovaných súčiastok pre CAD systém
Názov témy anglicky: Standard parts generator for CAD system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Abstrakt: 1. Opíšte aktuálny stav v oblasti dostupných knižníc normalizovaných súčiastok a možnosti ich použitia v CAD systéme Inventor. 2. Analyzujte aplikačné programové a dátové rozhrania CAD systému Inventor a zvoľte niektoré pre implementáciu zadaného problému. 3. Navrhnite a programovo implementujte v prostredí CAD systému Inventor aplikáciu pre generovanie modelov vybraných normalizovaných súčiastok. 4. Vyhodnoťte návrh a uveďte ďalší postup riešenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.