15. 12. 2019  6:02 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh technológie NFC
Názov témy anglicky: NFC technology design
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je spracovať problematiku bezdrôtovej komunikačnej technológie NFC (Near Field Communication). Všeobecný popis NFC, princíp funkčnosti, využitie NFC, porovnanie výhod a nevýhod s ostatnými bezdrôtovými technológiami (Bluetooth, Wi-Fi a pod.), ako používať NFC, bezpečnosť technológie a história tohto pojmu. Spomenutá bude aj technológia RFID, kde popíšem princíp a frekvenčné pásma, na ktorých RFID funguje a jeho porovnanie s NFC. A na záver práce je spomenuté programovanie NFC tagu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TLK telekomunikácie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.