Jan 21, 2020   6:47 a.m. Vincent
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
Title of topic in English: Management of fermentation residue from biogas stations
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Summary: V SR máme v súčasnosti viac ako 110 bioplynových staníc (BPS). V prevažnej miere spracovávajú ako hlavný substrát kukuričnú siláž. Pri takomto majoritnom substráte, navyše, ak má BPS priamy vzťah k poľnohospodárskemu podniku, končí fermentačný zvyšok z anaeróbneho spracovania na pôde ako materiál s dobrými hnojivými vlastnosťami. Ak však BPS nemá priamy vzťah k poľnohospodárskemu podniku alebo sa v BPS spracovávajú aj rôzne biologicky rozložiteľné odpady, môže byť cesta fermentačného zvyšku na pôdu problematická. Preto by bolo vhodné preveriť ďalšie možnosti zhodnotenia resp. zneškodnenia tohto fermentačného zvyšku. V teoretickej časti práce budú zhrnuté substráty, najčastejšie používané na BPS a popísané rozdelenie BPS v závislosti od používaných substrátov. Bude uskutočnená literárny prehľad možností spracovania fermentačného zvyšku z BPS. V praktickej časti budú analyzované a diskutované vzorky z vybraných BPS. Zároveň bude navrhnutá BPS pre vybrané biologicky rozložiteľné odpady na navrhnutý spôsob spracovania fermentačného zvyšku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.