19. 1. 2020  2:37 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
Názov témy anglicky: Management of fermentation residue from biogas stations
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: V SR máme v súčasnosti viac ako 110 bioplynových staníc (BPS). V prevažnej miere spracovávajú ako hlavný substrát kukuričnú siláž. Pri takomto majoritnom substráte, navyše, ak má BPS priamy vzťah k poľnohospodárskemu podniku, končí fermentačný zvyšok z anaeróbneho spracovania na pôde ako materiál s dobrými hnojivými vlastnosťami. Ak však BPS nemá priamy vzťah k poľnohospodárskemu podniku alebo sa v BPS spracovávajú aj rôzne biologicky rozložiteľné odpady, môže byť cesta fermentačného zvyšku na pôdu problematická. Preto by bolo vhodné preveriť ďalšie možnosti zhodnotenia resp. zneškodnenia tohto fermentačného zvyšku. V teoretickej časti práce budú zhrnuté substráty, najčastejšie používané na BPS a popísané rozdelenie BPS v závislosti od používaných substrátov. Bude uskutočnená literárny prehľad možností spracovania fermentačného zvyšku z BPS. V praktickej časti budú analyzované a diskutované vzorky z vybraných BPS. Zároveň bude navrhnutá BPS pre vybrané biologicky rozložiteľné odpady na navrhnutý spôsob spracovania fermentačného zvyšku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOT biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.