15. 12. 2019  19:59 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Stereoselektívna syntéza bioaktívnych aminofuroindolizidínov
Názov témy anglicky: Stereoselective synthesis of bioactive aminofuroindolizidines
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Abstrakt: Príprava neprírodných epimérov a modifikovaných štruktúrnych analógov indolizidínových alkaloidov má veľký význam nielen z hľadiska metodiky organickej syntézy, ale aj pre zistenie, že biologická aktivita týchto derivátov sa výrazne mení v závislosti od počtu, polohy a stereochémie amino skupín na indolizidínovom skelete. Cenným zdrojom enantiomérne čistých východiskových látok je komerčne dostupná aminokyselina: kyselina L - glutámová. U pripravených regioizomérnych furoindolizindiónov sa bude študovať ich možnosť transformácie na nové enantio- a diastereomérne čisté aminoindolizidíny.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-OCH organická chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.