11. 12. 2019  23:38 Hilda
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Skúmanie emisných a záchytných procesov HEMT štruktúr na báze GaN spektroskopiou hlbokých hladín
Název tématu anglicky: Investigation of Emission and Capture Processes of HEMT Structures Based on GaN by Deep Level Transient Spectroscopy
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá problematikou elektrickej charakterizácie polovodičových HEMT štruktúr na béze GaN metódou kapacitnej spektroskopie hlbokých hladín (DLTS). Stručne charakterizujte kategorizáciu porúch v GaN, popíšte základné princípy, z ktorých samotná metóda DLTS vychádza a jej obmedzenia. Experimentálne zistite a rozdiskutujte vplyv zmeny vybraných parametrov na vlastnosti predložených HEMT štruktúr na báze GaN.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.