6. 6. 2020  18:09 Norbert
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Bytový dom
Názov témy anglicky:
Residential building
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Adela Palková, PhD.
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov:
6
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Záverečná práca bakalárskeho štúdia vychádza s predošlých ateliérových tvorieb, v rámci ktorých boli riešené širšie vzťahy s typologicko-architektonickým členením stavby. Práca bude spracovaná na úrovni realizačného projektu s doplnením o teoretickú analýzu zadanej problematiky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.