6. 6. 2020  18:24 Norbert
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Bytový dom
Názov témy anglicky:
Residential building
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov:
7
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Projekt na realizáciu stavby ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE GRAFICKÁ ČASŤ: Situácia M 1:200, (M 1:500) Pôdorys 1.PP, 1. NP a typického podlažia M 1:50, Rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50, Pohľad M 1:50, Vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2xA2 až A1) M 1:20 až M 1:1, Výkres tvaru vybraného podlažia M 1:50 Poster (700 x 1000mm) TEXTOVÁ ČASŤ: Technická správa, Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov - pre typické podlažie Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania - pre typické podlažie Tepelnotechnický posudok minimálne v rozsahu podľa STN 73 0540-2:2012. FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe a jedenkrát v elektronickej forme. Grafická časť sa odovzdá jedenkrát na papieri a jedenkrát v elektronickej forme.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.