6. 6. 2020  18:45 Norbert
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Športová hala
Názov témy anglicky:
Sports hall
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Peter Hanuliak, PhD.
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
projekt multifunkčnej športovej halyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.