Jan 20, 2020   7:42 a.m. Dalibor
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Geotechnics (FCE)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza stability svahu sypanej hrádze
Title of topic in English: Slope stability analysis of earthfill dam
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Škvarka, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Juraj Škvarka, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie sa metódami výpočtu stability svahov nízkych sypaných hrádzí a ich aplikovanie v konkrétnych podmienkach homogénnej priehrady. Posúdenie stability bude realizované na základe zhodnotenia inžiniersko-geologických pomerov záujmového územia, stavebno-technického riešenia konštrukcie vodnej stavby a pri rôznych výškach hladiny vody v nádrži - rôznych polohách depresnej krivky v telese zemnej priehrady. Práca bude zameraná hlavne na analytické metódy určovania stability svahov (Petersonova, Bishopova a Spencerova metóda). Geotechnické výpočty budú realizované aj pomocou geotechnického výpočtového programu GEO5.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VSH Hydraulic Engineering and Water Resources Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.