Jan 28, 2020   5:32 a.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Geotechnics (FCE)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh a plošného základu z výsledkov dynamickej penetračnej skúšky
Title of topic in English: Flat foundation design from the dynamic probe test results
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Škvarka, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Juraj Škvarka, PhD.
Summary: Princípom dynamickej penetračnej skúšky je stanovenie mernej hodnoty dynamického penetračného odporu. Na základe korelačných vzťahov je potom možné z dynamického penetračného odporu odvodiť geotechnické parametre zeminy v podloží navrhovaných stavieb. Súčasťou spracovávania bakalárskej práce budú aj terénne merania, ich spracovanie a následne všetky spracované výsledky budú použité pri návrhu a optimalizácií konkrétnej základovej konštrukcie. Geotechnické výpočty budú realizované aj pomocou geotechnického výpočtového programu GEO5.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IKD Structural and Transportation Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.