Mar 28, 2020   4:17 p.m. Soňa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zhodnotenie vplyvu dávkovania koagulantu s obsahom železnatých iónov na OV v kanalizačnej vetve s priemyselným producentom
Title of topic in English: Assessment of the impact of the dosage of coagulant with the iron ion content of the WW in the sewage branch with the industrial producer
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Imreová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Imreová, PhD.
Summary: Bakalárska práca sa bude zaoberať rešeršom literárnych zdrojov o problematike dávkovania koagulantov do kanalizačných stôk a následne budú realizované koagulačné testy. V nich budeme porovnávať komunálnu odpadovú vodu s odpadovou vodou s príspevkom priemyselného producenta. Potreba využitia koagulantu/ov súvisí najmä s problematikou odstránenie sulfidov z OV. Zároveň budeme sledovať zastúpenie sírnych baktérií v OV a vplyv koagulantu na ich činnosť resp. početnosť. Pomocou získaných teoretických poznatkov budú vyhodnotené získané dáta a zhrnuté odporúčania v prípade využitia koagulantu/ov v praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.