9. 12. 2019  14:33 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv vulkanizačných parametrov na vlastnosti vulkanizátov
Názov témy anglicky: The influence of vulcanisation parameters on the properties of rubber
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Abstrakt: V rámci diplomovej práce sa bude hodnotiť vplyv teploty vulkanizácie na vulkanizačné charakteristiky prevádzkových gumárskych zmesí a vplyv teploty a času vulkanizácie na vybrané fyzikálno-mechanické vlastnosti vulkanizátov. Diplomová práca bude realizovaná v ContiTech Vibration Control Slovakia, s.r.o. v Dolných Vesteniciach, konzultantom diplomovej práce bude Ing. Peter Bugaj, PhD.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.