Jan 18, 2020   2:05 a.m. Bohdana
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Monitorovanie RF pozadia
Title of topic in English: Monitoring of RF background radiation
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Rakús, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Martin Rakús, PhD.
Summary: 1. Naštudujte problematiku RF bezpečnosti zo zdravotného hľadiska a metodiku merania úrovne RF pozadia, spolu s príslušnými normami. 2. Navrhnite meracie scenáre pre meranie úrovní RF pozadia. 3. Na základe navrhnutých meracích scenárov zrealizujte merania RF pozadia spolu so zberom dát. 4. Namerané dáta štatisticky vyhodnoťte a na základe výsledkov meraní navrhnite analytické modely pre modelovanie úrovne RF pozadia pre vybrané scenáre. 5. Namerané výsledky vyhodnoťte.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.