9. 12. 2019  0:51 Izabela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Simulačný systém pre optimalizáciu návrhu fotovoltickej elektrárne pre posumerov
Název tématu anglicky: Simulation system for optimization of photovoltaic power plant design for posumers
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Mgr. Matej Sadloň
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Mgr. Matej Sadloň
Abstrakt: Cieľom práce je nasledovné: 1. Vytvorenie úžívateľského rozhrania a možností voľby parametrov potrebných pre výpočet hodinových hodnôt produkcie elektriny fotovoltickej elektrárne s použitím Vue.js. 2. Výpočet indexu ziskovosti jednotlivých fotovoltických inštalácií pre konkrétnu domácnosť v závislosti od počtu panelov a jednotlivých scenárov spotreby domácnosti. 3. Znázornenie ekonomickej analýzy najvýhodnejšej fotovoltickej inštalácie pre uvažované scenáre využívania fotovoltickej elektrárne pre konkrétnu domácnosť so stanovením doby návratnosti pre jednotlivé scenáre využívania fotovoltickej elektrárne. 4. Popis postupu so zvolenými technológiami PHP a progresívnym JavaScriptovým frameworkom Vue.js. 5. Maximalizácia efektivity výpočtovej rýchlosti pomocou optimalizácie algoritmov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.