6. 6. 2020  19:23 Norbert
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Projekt bytového domu
Názov témy anglicky:
Residential Building Project
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov:5
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Peter Hanuliak, PhD.
Abstrakt: Projekt bytového domu pre realizáciu stavby. Riešený v spojitosti s profesiami tzb, statika a po.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.