28. 1. 2020  1:23 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektrotechniky (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Anténna sústava s fázovým riadením zmeny smerovej charakteristiky
Názov témy anglicky: Phase control directional characteristic of antenna array
Stav témy: schválené (prof. Ing. René Harťanský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Abstrakt: Moderný spôsob prijímania informácie z nestacionárnych letiacich objektov spočíva v ich radarovom sledovaní prostredníctvom fázovo riadenej anténnej sústavy. Úlohou diplomanta bude navrhnúť a zostrojiť anténnu sústavu s kruhovou polarizáciou prijímanej elektromagnetickej (EM) vlny pre príjem signálov z družice CUBEsat. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku prijímania elipticky polarizovaných EM vĺn prostredníctvom vodičových antén. 2. Naštudujte problematiku fázovacích článkov, riadených jednosmerným napätím. 3. Zostrojte antény pre príjem elipticky polorizovaných vĺn. 4. Zostrojte fázovací článok, schopný zmeniť fázu vysokofrekvenčného signálu privádzaného na jednu z antén. 5. Zostrojte anténnu sústavu s fázovým riadením zmeny smerovej charakteristiky. 6. Vytvorte technickú dokumentáciu navrhnutého riešenia a užívateľskú príručku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AE aplikovaná elektrotechnika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.