18. 1. 2020  1:48 Bohdana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektrotechniky (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Prevodník napätie / frekvencia (pre pedagogické účely)
Názov témy anglicky: Voltage / frequency converter
Stav témy: schválené (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Eva Králiková
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Eva Králiková
Abstrakt: Cieľom BP je návrh a realizácia prípravku do cvičení, ktorý tvorí prevodník U/f so zámerne zvýraznenými chybovými vlastnosťami a ktoré je možné podľa potreby modifikovať. V rámci práce je potrebné vykonať analýzu problematiky, navrhnúť vhodné riešenie prevodníka, realizovať experimentálne zapojenie, vytvoriť príslušný firmware a na ňom overiť jeho vlastnosti. Práca je vhodné pre študenta so základnými znalosťami z konštruovania elektronických obvodov a programovania mikrokontrolérov typu Arduino.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ET elektrotechnika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.