26. 1. 2020  19:09 Tamara
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektrotechniky (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Syntéza a charakterizácia perspektívnych magnetických materiálov
Názov témy anglicky: Synthesis and characterization of perspective magnetic materials
Stav témy: schválené (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Mariana Ušáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Mariana Ušáková, PhD.
Abstrakt: Náplňou práce bude syntetizovať vybrané magnetické materiály vhodnou metódou prípravy keramík. Pripravené magnetiká budú charakterizované z hľadiska ich štrukturálnych a magnetických vlastností meraním vybraných parametrov. Analýzou nameraných vlastností sa bude sledovať vplyv štruktúry na magnetické správanie sa pripravených materiálov, ako aj možnosti perspektívneho využitia pripravených vzoriek.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ET elektrotechnika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.